Yeni Türk Ticaret Kanunu – Web Sitesi Yasası – TTK

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU WEB SİTESİ YASASI

      Türk ticari kanununda yeni bir dönem olarak nitelenen yeni Tük Ticaret Kanunu “TTK” 01-07-2012 tarihinde yürülüğe girmiş durumdadır. Şirketlere getirilen websitesi zorunluluğu ise 01-07-2013 tarihinde yasallaşacak ve kanuna göre ağır yaptırımlar getirilecektir. Yanlız yaptırımlarla şunu kesinlikle karıştırmayınız. Websitenizi yapacağını söyleyen kişiler, ajanslar v.s TTK sizi hapse atar, devlet size milyarlarca lira ceza keser, asar keser gibi tavırlardan uzak durunuz çünkü bu şahıslar sizin yasal zorunluluğunuzun değil sizden alacağı paranın derdindedir. Yeni Türk Ticaret Kanunu (TTK) ile amaçlananan hedefler; Şirketlerin mali, hukuki ve ticari ataklarının, kayıtlarının müşterileri, çalışanları vs tarafından izlenebilmesi böylelikle muhattap şirketle ilgili yapılacakların daha rahat değerlendirilmesi gibi amaçlar hedefler yer almaktadır. Bu kanunun gerekliliklerini yerine getirmeyenler için ise hukuki ve cezai yaptırımlar ortaya çıkmaktadır bunlar;
TÜRK TİCARET KANUNU GEREKLİLİKLERİNİ YERİNE GETİRMEYENLER (TTK)
Bu Kanunun 1524 üncü maddesinde öngörülen internet sitesini bu Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren üç ay içinde oluşturmayan veya internet sitesi mevcut ise aynı süre içinde internet sitesinin bir bölümünü bilgi toplumu hizmetlerine özgülemeyen anonim şirket yönetim kurulu üyeleri, limited şirket müdürleri ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirkette yönetici olan komandite ortaklar altı aya kadar hapis ve yüz günden üçyüz güne kadar adli para cezasıyla ve aynı madde uyarınca internet sitesine konulması gereken içeriği usulüne uygun bir şekilde koymayan bu bentte sayılan failler üç aya kadar hapis ve yüz güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılırlar.
TÜRK TİCARET KANUNUNDA WEBSİTENİZDE YERALMASI GEREKEN BİLGİLER NELERDİR. (TTK)
 • Şirketçe kanunen yapılması gereken ilanlar.
 • Pay sahipleri ile ortakların menfaatlerini koruyabilmeleri ve haklarını bilinçli kullanabilmeleri için görmelerinin ve bilmelerinin yararlı olduğu belgeler, bilgiler ve açıklamalar.
 • Yönetim ve müdürler kurulu tarafından alınan; rüçhan, değiştirme, alım, önerilme, değişim oranı, ayrılma karşılığı gibi haklara ilişkin kararlar ve bunlarla ilgili bedellerin nasıl belirlendiğini gösteren hesapların dökümü.
 • Değerleme raporları, kurucular beyanı, payların halka arz edilmesine dair taahhütler, bunlara ait teminatlar ve garantiler, iflasın ertelenmesine veya benzeri konulara ilişkin karar metinleri, şirketin kendi paylarını iktisap etmesi hakkındaki genel kurul ve yönetim kurulu kararları, bu işlermlerle ilgili belgeler, bilgiler ve açıklamalar.
 • Ticaret şirketlerinin birleşmesi, bölünmesi, tür değiştirmesi halinde, ortakların ve menfaat sahiplerinin incelenmesine sunulan bilgiler, tablolar, belgeler, sermaye artırımı, azaltılması dahil, esas sözleşme değişikliklerine ait belgeler, kararlar, imtiyazlı pay sahipleri genel kurulu kararları, menkul kıymet çıkarılması gibi işlemler dolayısıyla hazırlanan raporlar.
 • Genel kurullara ait olanlar dahil her türlü çağrılara ait belgeler, raporlar, yönetim kurulu açıklamaları.
 • Şeffaflık ilkesi ve bilgi toplumu açısından açıklanması zorunlu bilgiler.
 • Bilgi alma kapsamında sorulan sorular, bunlara verilen cevaplar, diğer kanunlarda pay sahiplerinin veya ortakların aydınlatılması için öngörülen hususlar.
 • Finansal tablolar, kanunen açıklanması gereken ara tablolar, özel amaçlarla çıkarılan bilançolar ve diğer finansal tablolar, pay ve menfaat sahipleri bakımından bilinmesi gerekli finansal raporlamalar, bunların dip notları ve ekleri.
 • Yönetim kurulunun yıllık raporu, kurumsal yönetim ilkelerine ne ölçüde uyulduğuna ilişkin yıllık değerlendirme açıklaması, yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle yöneticilere ödenen her türlü paralar, temsil ve seyahat giderleri, tazminatlar, sigortalar ve benzeri ödemeler.
 • Denetçi, özel denetçi, işlem denetçisi raporları.
 • Yetkili kurul ve bakanlıkların konulmasını istedikleri, pay sahiplerini ve sermaye piyasasını ilgilendiren konulara ilişkin bilgiler.

Mesaj 1 Comment

 1. soner dedi ki:

  Ben daha doğru dürüst uyan bir web sitesi görmedim. sanırım burada denetleme mekanizması devreye girmiyor

Leave A Reply